Categories
Panchang

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6, 2021 ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6, 2021 ಪಂಚಾಂಗ

ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ

ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ, ವರ್ಷ ಋತು, ಭಾದ್ರಪದ

ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

06:09, 18:06

ಚಂದ್ರೋದಯ, ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ

--, 18:15

ಪಂಚಾಂಗ

ವಾರದ ದಿನ

ಬುಧವಾರ

ತಿಥಿ

ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ upto 16:34

ನಕ್ಷತ್ರ

ಹಸ್ತ upto 23:20

ಯೋಗ

ಬ್ರಹ್ಮ upto 08:33 ಇಂದ್ರ upto 05:12, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 07

ಕರಣ

ನಾಗವ upto 16:34 ಕಿಂಸ್ತುಘ್ನ upto 03:12, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 07

ಶುಭ ಸಮಯ

ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ

04:33 to 05:21

ಅಭಿಜಿತ್

--

ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತ

17:54 to 18:18

ಅಮೃತಕಾಲ

17:47 to 19:16

ಅಶುಭ ಸಮಯ

ರಾಹು ಕಾಲ

12:08 to 13:37

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ

10:38 to 12:08

ವರ್ಜ್ಯಂ

08:56 to 10:24

ಯಮಗಂಡ

07:39 to 09:08

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ

11:44 to 12:31

ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ. ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗ.

Bengaluru, Karnataka, India. Kannada Panchang October 2021 Calendar Daily Hindu Panchang in Kannada.