Categories
Panchang

ಜುಲೈ 8, 2021 ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಜುಲೈ 8, 2021 ಪಂಚಾಂಗ

ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ

ಉತ್ತರಾಯಣ, ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು, ಜ್ಯೇಷ್ಠ

ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

05:59, 18:50

ಚಂದ್ರೋದಯ, ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ

05:08 ಜುಲೈ 09, 17:34

ಪಂಚಾಂಗ

ವಾರದ ದಿನ

ಗುರುವಾರ

ತಿಥಿ

ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ಚತುರ್ದಶೀ upto 05:16, ಜುಲೈ 09

ನಕ್ಷತ್ರ

ಮಾರ್ಗಶಿರ upto 20:59

ಯೋಗ

ವೃದ್ಧಿ upto 16:20

ಕರಣ

ವಿಷ್ಟಿ upto 16:21 ಶಕುನಿ upto 05:16, ಜುಲೈ 09

ಶುಭ ಸಮಯ

ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ

04:30 to 05:15

ಅಭಿಜಿತ್

11:59 to 12:50

ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತ

18:37 to 19:01

ಅಮೃತಕಾಲ

11:12 to 12:59

ಅಶುಭ ಸಮಯ

ರಾಹು ಕಾಲ

14:01 to 15:38

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ

09:12 to 10:48

ವರ್ಜ್ಯಂ

--

ಯಮಗಂಡ

05:59 to 07:36

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ

10:16 to 11:08 15:25 to 16:16

ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ. ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಜುಲೈ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗ.

Bengaluru, Karnataka, India. Kannada Panchang July 2021 Calendar Daily Hindu Panchang in Kannada.